Home » Tour Singapore - Malaysia » Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2013:

Lãnh sự quán sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây trong năm 2013:

 

 

Ngày lễ Ngày nghỉ
Năm mới (A&V) Thứ Ba, Ngày cheap jerseys China 1 tháng 1
Sinh nhật Martin Luther King (A) Thứ Hai, ngày 21 tháng 1
Tết Nguyên Đán (V) Thứ Hai – thứ Sáu, ngày 11-15 tháng 2
Ngày Tổng Thống (A) Thứ Hai, ngày 18 tháng 2
Ngày wholesale nfl jerseys China giỗ tổ Hùng Vương (V) Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4
Lễ 30-4 (V) Thứ Ba, ngày 30 tháng 4
Ngày Quốc tế Lao Động (V) Thứ Tư, ngày 1 tháng 5
Ngày Tưởng niệm (A) Thứ Hai, ngày 27 tháng 5
Quốc Khánh Hoa Kỳ (A) Thứ Năm, ngày 4 tháng 7
Quốc Khánh Việt Nam (V) Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
Ngày Lao động (A) Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
Ngày Columbus (A) Thứ Hai, ngày 8 tháng 10
Ngày cựu chiến binh (A) Thứ Hai, ngày 11 tháng 11
Lễ Tạ ơn (A) Thứ Năm, ngày 28 tháng 11
Lễ Giáng Sinh (A) Thứ Tư, ngày 25 tháng 12

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam

THÔNG TIN ĐẶT TOUR


Ho Tên (bắt buộc):
Email (bắt buộc):
Số điện thoại (bắt buộc):
Số trẻ em (bắt buộc):
Số người lớn (bắt buộc):
Ngày đi (bắt buộc):


Tên Tour(bắt buộc):
Yêu cầu khác:

Scroll To Top